SDH Tišnov

Mini aktulality

2.8.2014-17:08
26.výjezd jednotky - Požár potravin na sporáku

Květnická 1614, Tišnov

 

2014

Číslo

Datum

a čas

Typ události Upřesnění
       
25 25.7. 3:20 požár Požár stromu u starého hřbitova, Na Hrádku, Tišnov
24 20.7. 22:31 požár Požár trávy na žel. náspu, Ve Dvoře , Předklášteří
23 20.7. 15:19 požár Požár pole (0.5 ha) , Lomnička
22 19.7. 16:29 požár Požár motocyklu, Stanoviska
21 17.7. 15:03 požár Požár trávy, Předklášteří
20 28.6. 12:06 planý poplach Neohlášené pálení, Předklášteří
19 24.6. 16:05 požár Požár trávy na žel. náspu, u tunelu v Dol. Loučkách
18 22.6. 16:05 požár Požár lesa (1 ha), Tišnovská Nová Ves
17 21.6. 12:52 požár Požár trávy na žel. náspu, Říkonín
16 21.6. 12:24 požár Požár trávy na žel. náspu, u Morfica, Tišnov
15 11.6. 17:50 požár Požár balíků sena 2x2m, Hornická (let. kino), Tišnov
14 7.6. 15:59 požár Pořár trávy a les. porostu na žel. náspu, Říkonín
13 2.6. 8:20 požár Požár osobního automobilu, Riegerova, Tišnov
12 22.5.21:59 planý poplach Signalizace EPS, Mlýnská 1927, TESCO Tišnov
11 2.5. 13:53 požár Požár osobního automobilu, Cáhlovská, Tišnov
10 1.5. 10:12 požár Požár chaty, Trnec, Tišnov
9 7.4. 16:57 požár Požár trávy a porostu na žel. náspu, Předklášteří
8 29.3. 22:08 požár Požár chatky,  Tišnov
7 28.3. 14:07 požár Požár trávy a porostu na žel. náspu, Dolní Loučky
6 22.3. 17:59 požár Požár střechy rodinného domu, Trmačov, Tišnov
5 18.3. 13:56 požár Požár v půdním prostoru, Na Mlékárně, Tišnov
4 14.3. 17:36 požár P-trávy na žel. násp. naproti kamenolomu v D.Louč.
3 14.3. 15:54 požár Požár nádražního domku, Nádražní, Tišnov
2 17.1. 7:45 planý poplach Neohlášené pálení v lese, Hradčany
1 1.1. 0:59 požár  Požár tří borovic, nám. Míru, Tišnov

2013

Číslo Datum Typ události Upřesnění
1 13.1. planý poplach EPS Domov důchoců Předklášteří
2 10.2. požár Požár plechové haly Tišnov, Nádražní
3 15.3. požár Požár trávy na železničním náspu, Předklášteří
4 16.3. požár Požár trávy na železničním náspu, Říkonín
5 16.3. planý poplach Požár trávy na železničním náspu, Říkonin
6 18.3. technická pomoc Technická pomoc, spadené stromy, Závist
7 21.3. požár Požár objektu, U Svratky, Steinhauser, Tišnov
8 26.3. planý poplach Signalizace EPS, nám. Míru MěÚ, Tišnov
9 9.4. požár Požár v betonové garáži, Nádražní, Tišnov
10 15.4. planý poplach Požár trávy a les, poblíž závodu Siemes, Drásov
11 18.4. požár Požár trávy, Horní Loučky
12 18.4. požár Požár trávy u trati, Dolní Loučky
13 27.4. planý poplach Požár trávy, Drásov
14 4.5. planý poplach Požár lesa, Štěpánovice
15 5.5. planý poplach Požár bytu, Na Mlékárně, Tišnov
16 16.5. požár Požár trávy u trati, Lubné-Kutiny
17 19.5. technická pomoc Požár OA, uhašeno před příj. JPO,Družstevní, Tišnov
18 1.6. požár Požár kravína, pož. slámy a sena uvnitř, Kaly
19 1.7. požár Požár trávy u trati, Štěpánovská, Předklášteří
20 18.7. požár Požár strážního domku, U Tratě, Tišnov
21 19.7. požár Požár trávy u trati, Dolní Loučky
22 22.7. požár Požár trávy u trati 33,4-35,5 km, Dolní Loučky
23 26.7. technická pomoc Tech. závada na lokomotivě, Překladiště, Tišnov
24 30.7. požár Požár trávy u trati, Předklášteří
25 2.8. požár Požár pole, Říkonín
26 4.8. požár Požár slámy na poli, Lomnička
27 4.8. technická pomoc Odstranění stromů na vozovce, Tišnov směr Lomnička
28 4.8. technická pomoc Odstranení stromů na vozovce, Strhaře
29 4.8. technická pomoc Odsratnění stromů na vozovce, Hradčany-Senti
30 9.8. požár

Požár pračky v bytě, K Čimperku, Tišnov

31 12.8. planý poplach Černý dým-prach z kamenolomu Dřínová, Předklášteří 
32 13.8. požár Požár lokomotivy, Tišnov žel. st. 
33 14.8. požár Požár slámy a strniště, Pernš. Jestřabí - Jilmoví
34 19.8. požár Požár slámy a strniště, Horní Loučky
35 8.9. požár Požár trávy u trati, Překlášteří
36 25.9. taktické cvičení Signalizace EPS, Domov důchodců, Předklášteří
37 9.10. planý poplach Požár trávy, neohlášené pálení, Olbrachtova, Tišnov
38 25.10. Technická pomoc Odvětrání zakouřeného domu, Červený Mlýn, Tišnov
39 12.11. planý poplach Požár stromu na zahradě, Hornická, Tišnov
40 29.11. požár Požár tůjí a malého porostu, Nový Hřbitov, Tišnov
41 5.12. planý poplach jednalo se o ohniště bezdom., Květnická , Tišnov
42 28.12. požár Požár trávy a porostu v lese, Horní loučky
       

2012

Číslo Datum Typ události Upřesnění
1 2.1. požár Požár rodinného domu Dolní Loučky
2 4.2. technická pomoc Čerpání vody klášter Porta Coeli Předklášteří
3 14.2. technická pomoc Čerpání vody Rodinný dům Předklášteří
4 20.2. planý poplach EPS Tesco Tišnov
5 20.2. požár Požár výrobní haly Drásov
6 25.2. technická pomoc Protipovodňová opatření Tišnov
7 25.2. technická pomoc Protipovodňová opatření Tišnov
8 15.3. požár Požár trávy na železničním náspu Dolní Loučky
9 16.3. požár Požár trávy na železničním náspu Dolní Loučky
10 20.3. požár Požár trávy Hradčany
11 23.3. požár Požár trávy Hajánky
12 23.3. požár Požár trávy na železničním náspu Předklášteří
13 24.3. požár Požár trávy Drásov
14 25.3. požár Požár trávy Tišnov
15 25.3. planý poplach Požár trávy Hradčany
16 26.3. planý poplach Požár trávy Drásov
17 1.4. požár Požár osobního automobilu Tišnov
18 11.4. planý poplach Požár trávy Újezd u Tišnova
19 17.4. požár Požár kůlny Dolní Loučky
20 22.4. požár Požár odpadu Tišnov Na Mlékárně
21 27.4. požár Požár lesa Jahodná
22 28.4. požár Požár lesa Brusná
23 30.4. požár Požár lesa Lažánky
24 30.4. požár Požár trávy Deblín
25 1.5. požár Požár lesa Lažánky
26 1.5. požár Požár lesa Lomnička
27 2.5. požár Požár lesa Lomnička
28 22.5. požár Požár trávy na železničním náspu Předklášteří
29 26.5. požár Požár lesa Horní Loučky
30 27.5. požár Požár chaty Hradčany
31 7.6. požár Požár trávy na železničním náspu Předklášteří
32 7.6. technická pomoc Požár brzd nákladního automobilu Předklášteří
33 18.6. požár Požár trávy na železničním náspu Řikonín
34 5.7 požár Požár transformátoru Skryje
35 5.7 technická pomoc Technická pomoc spadené stromy Olší
36 5.7 technická pomoc Technická pomoc spadené stromy Nedvědice
37 1.8 požár Požár pole 100x60 m Drásov
38 2.8 požár Požár slámy na strništi Lomnička
39 4.8 planý poplach Planý poplach kouř na poli Lomnička
40 6.8 požár Požár fotovoltaické elektrárny Hradčany
41 15.8 požár Požár odpadu Tišnov, Na Mlékárně
42 19.8 požár Požár lesa Lomnička
43 4.9 požár Požár lesa Újezd u Tišnova
44 5.9 požár Požár trávy na železničním náspu Nihov
45 11.9 požár Požár trávy na železničním náspu Dolní Loučky
46 11.9 požár Požár rodinného domu Malhostovice
47 29.9 požár Požár trávy na železničním náspu Říkonín
48 6.10 planý poplach Planý poplach ulice Květnická Tišnov
49 16.10 požár Požár osobního automobilu Tišnov
50 22.10 taktické cvičení Taktické cvičení Skryje
51 23.10 požár Požár kontejneru na nádraží Tišnov
52 3.11. požár Požár lesa pod rozhlednou (pařez), Tišnov-Klucanina
53 9.11. požár Požár, klest po pálení Jamné-Rohozdec
54 1.12. požár Požár kůlny na nářadí Tišnov, Jiráskova
55 11.12. požár Požár matrace v domě Tišnov, Na Mlékárně
56 31.12. požár Požár nádražního domku Tišnov, nádraží
       

2011

Číslo Datum Typ události Upřesnění
1 13.2. požár Požát osobní auto Tišnov
2 15.2. požár Požát lesa Tišnov
3 22.2. planý poplach Planý poplach - lesní těžba, Tišnov
4 25.2. technická pomoc Technická pomoc - rozvaděč TP Tišnov
5 6.3. požár Požár železničního náspu, Předklášteří
6 6.3. požár Požár železničního náspu, Tišnov
7 8.3. požár Požár železničního náspu, Tišnov
8 9.3. požár Požár trávy, Dolní Loučky
9 14.3. požár Požár železničního náspu, Předklášteří
10 15.3. požár Požár trávy, Dolní Loučky
11 21.3. taktické cvičení Taktické cvičení, Tišnov
12 24.3. požár Požár železničního náspu, Tišnov
13 27.3. požár Požár železničního náspu, Předklášteří
14 27.3. planý poplach Planý poplach, Dolní Loučky
15 31.3. požár Požár kravína, Březina
16 14.4. požár Požár domova důchodců, Tišnov
17 22.4. požár Požár pily, Tišnov
18 5.5. požár Požár garáže, Předklášteří
19 9.5. požár Požár zemědělské usedlosti, Deblín
20 6.6. požár Požár domova důchodců, Tišnov
21 17.6. požár Požár balkonu, Drásov
22 1.7. požár Požár železničního náspu, Předklášteří
23 9.7. požár Požár lokomotivy, Dolní Loučky
24 9.7. požár Požát lesa, Újezd u Tišnova
25 9.7. požár Požár, obilí, Lomnička
26 9.7. požár Požár keřů, Tišnov
27 13.7. požár Požár skladů, Tišnov
28 16.7. požár Požár dílny, Kaly-Zahrada
29 2.8. požár Požár kombajnu, Drásov
30 25.8. požár Požár osobního auta, Tišnov 
31 25.8. požár Požár osobního auta, Tišnov 
32 27.8. požár Požár železničního náspu, Dolní Loučky
33 4.9. požár Požár trávy, Tišnov
34 23.9. požár Požár osobního auta Předklášteří
35 30.9. požár Požár trávy na železničním náspu
36 1.10. planý poplach Planý poplach Předklášteří, porucha EPS
37 3.10. požár Požár trávy u železničního náspu Dolní Loučky
38 12.10. požár Požár osobního auta Tišnov
39 14.10. taktické cvičení Taktické cvičení únik NL Předklášteří
40 31.10. taktické cvičení Taktické cvičení únik ropné látky na řeku Březina
41 6.11. požár Požár ateliéru Kaly-Zahrada
42 26.11. požár Požár komínu Hajánky
43 3.12. požár Požár kontejneru Předklášteří
44 5.12 požár Požár kontejneru Předklášteří
       

2010

Číslo Datum Typ události Upřesnění
1 17.1. požár Požár dopravního prostředku-dodávky, Tišnov
2 23.2. požár Požár plastového kontejnéru, Tišnov
3 5.3. požár Požár lokomotivy, Tišnov
4 23.3. požár Požár, železniční násep, Předklášteří
5 25.3. planý poplach Kouř vycházející z lesa, Tišnov
6 28.3. planý poplach Železniční násep, Předklášteří
7 28.3. požár Požár pařezu, Tišnov
8 8.4. požár Požár obecního úřadu, Sentice
9 20.4. požár Požár trávy, Předklášteří
10 21.4. požár Požár trávy u kolejí, Předklášteří
11 24.4. požár Požár osobního vlaku, Řikonín
12 8.5. planý poplach Požár lesa, Kaly
13 16.5. požár Požár unimo buňky, Drásov
14 25.5. požár Požár OA, Hradčany
15 5.6. požár Požár trávy u kolejí, Tišnov
16 12.6. technická pomoc Čerpání vody, Tišnov
17 12.6. technická pomoc Čerpání vody, Tišnov
18 12.6. technická pomoc Čerpání vody, Tišnov
19 25.6. požár Požár trávy, Tišnov, Loučky
20 27.6. technická pomoc Čerpání vody, Tišnov
21 5.7. požár Požár budovy, Žďárec
22 8.7. požár Požár trávy, Předklášteří
23 15.7. požár Požár trávy, Předklášteří
24 16.7. požár Požár pole, Lomnice
25 7.9. požár Požár bytu, Tišnov
26 14.9. požár Požár vlaku, Předklášteří
27 20.9. požár Požár trávy, Dolní Loučky
28 23.9. záchrana zvířete Záchrana psa, Tišnov
29 26.9. záchrana zvířete Záchrana psa, Tišnov
30 18.10. požár Požár obchodu, Březina
31 16.11. požár Požár sklepu, Tišnov
32 20.11. požár Požár lesa, Tišnov, Květnice
33 22.11. požár Požár sklepu, Tišnov
34 30.11. taktické cvičení Požár šatny, ZŠ 28. Října, Tišnov
35 2.12. taktické cvičení Požár obchodu, Všechovice
36 6.12. požár Požár rodinného domu, Lipůvka
37 30.12. požár Požár chatky, Horní Loučky
       

2009

Číslo Datum Typ události Upřesnění
1 5.1. planý poplach Květnická ulice, Tišnov
2 22.1. planý poplach Požár zahradnictví, Tišnov
3 2.3. požár RD Březina
4 19.3. požár Na mlékarně, Tišnov
5 2.4. požár Požár trávy, Předklášteří a Dolní Loučky
6 8.4. požár Požár trávy, Předklášteří a Dolní Loučky
7 8.4. požár Na mlékarně, Tišnov
8 19.4. požár Požár trávy Lubné, Říkonín
9 29.4. požár Požár kůlny, Tišnov nádraží
10 2.5. požár Požár trávy a lesu, Říkonín
11 4.5. požár Požár boudy, Hradčany
12 18.5. požár Požár trafostanice Tišnov
13 18.5. technická pomoc Zatopená vozovka-čerpaní vody Tišnov
14 18.5. technická pomoc Spadený strom Na nové, Tišnov
15 18.5. technická pomoc Ucpané koryto Svratky, koupaliště Tišnov
16 18.5. technická pomoc Zatopená knihovna, Tišnov
17 26.5. požár Požár střechy RD Lomnička
18 9.7. taktické cvičení Tišnov, Pila
19 14.7. planý poplach Požár trávy, Předklášteří a Dolní Loučky
20 15.7. planý poplach Požár Květnice, Tišnov
21 15.7. technická pomoc Spadené stromy Jilmoví
22 16.7. technická pomoc Evakuace Tábora, Heroltice
23 16.7. technická pomoc Čerpání vody, Drásov
24 2.8. technická pomoc Spadené stromy, Tišnov, Lomnička
25 2.8. technická pomoc Spadené stromy, Lomnička, Železné
26 2.8. technická pomoc Spadené stromy, Předklášteří
27 3.8. technická pomoc Spadená střecha, Tišnov
28 3.8. technická pomoc Spadený strom, Dřínová
29 3.8. technická pomoc Spadené stromy, Pejškov
30 3.8. technická pomoc Spadené stromy, Za mlýnem, Tišnov
31 3.8. požár Požár trávy, Předklášteří 
32 7.8. planý poplach Požár trávy, Lomnička
33 8.8. požár Požár slámy, Lomnička
34 18.8. požár Požár Střechy RD Tišnov
35 31.8. požár Požár trávy, Předkláštěří
36 27.9. požár Požár trávy, Kaly
37 4.10. požár Požár trávy, Hradčany

 

© 2010 - 2021 SDH Tišnov, web Ing. Tomáš Herrman, Ph.D.